Հայտնի են կոնի հիմքի մակերեսը՝ 33 սմ² և բարձրությունը՝ 6 սմ:
 
Հաշվիր կոնի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ3: