Կոնի ծավալը
Հիշենք, որ կանոնավոր բուրգի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալի մեկ երրորդին՝

V=13Sհիմքh
Հիմնավորենք, որ նույն կանոնը գործում է նաև կոնի դեպքում:
 
Դիցուք՝ \(r\) շառավղով և \(h\) բարձրությամբ կոնին ներգծված է կանոնավոր \(n\)-անկյուն բուրգ: Յուրաքանչյուր այդպիսի բուրգի ծավալը դիտարկվող կոնի ծավալի մոտավոր արժեքն է:
 
Որքան մեծ է \(n\)-ը, այնքան ճշգրիտ է մոտավոր արժեքը: 
 
kon2.png
 
Պատկերացնենք, թե n
 
\(n\)-ն անվերջ մեծացնելիս, բուրգի ծավալը «ձգտում է» կոնի ծավալին:
 
Քանի որ բուրգի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալի մեկ երրորդ մասին, ապա նույնը տեղի է ունենում կոնի ծավալի դեպքում: 
Այսպիսով, կոնի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալի մեկ երրորդ մասին՝
 
V=13πr2h
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2013