Կոնի հիմքում 9 սմ շառավղով շրջան է:
 
Գտիր կոնի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 28  սմ է:
 
Պատասխան՝ V=iπ սմ3: