Կոնին ներգծված է կանոնավոր n-անկյուն բուրգ:
 
Նշիր կոնի և բուրգի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: