Մարմինը բաղկացած է խորանարդից և գլանից:
 
Որքա՞ն է մարմնի ծավալը, եթե խորանարդի ծավալը 14 սմ³ է, իսկ գլանի ծավալը՝ 54 սմ³:  
 
pro14.png
 
Պատասխան՝ V=i սմ³: