\(DBLN\) ուղղանկյունը բաժանում է \(ABCDKLMN\) ուղղանկյունանիստը երկու եռանկյուն պրիզմաների:
 
\(KLNABC\) պրիզմայի ծավալը 46 սմ³ է:
 
Գտիր \(ABCDKLMN\) ուղղանկյունանիստի ծավալը:
 
ուղղ.png
 
Պատասխան՝ V=i սմ³