Ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 16 սմ, 10 սմ և 50 սմ են:
 
Գտիր այն խորանարդի կողը, որի ծավալը հավասար է ուղղանկյունանիստի ծավալին:  
 
Պատասխան՝  սմ: