Տարածական մարմինը կարող է կազմված լինել մի քանի այլ մարմիններից:
 
Ինչպե՞ս է առաջացել այն տարածական մարմինը, որը վերևից նայելիս ունի հետևյալ տեսքը՝
 
6.png
 
Նշիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: