Ձևափոխիր ծավալի չափման տրված միավորները այլ միավորների:
 
1. 8.74սմ3\(=\) մ3
 
2. 6.9մ3\(=\) սմ3
 
3. 2.09սմ3\(=\) դմ3
 
4. 8.72մ3\(=\) մմ3