Գործարանի երկու արտադրամասերից մեկն ունի ուղղանկյունանիստի ձև, իսկ մյուսը՝ խորանարդի: Ուղղանկյունանիստի չափերն են՝ 23 մ, 26 մ և 6 մ:
 
Հայտնի է, որ երկու արտադրամասերի լրիվ մակերևույթների մակերեսները հավասար են:
 
Ո՞ր արտադրամասի ծավալն է ավելի մեծ:
 
 
Քանի՞ խորանարդ մետրով է մեծ:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հազարավորը:
  
Պատասխան՝  մ³: