Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Մարմնի պրոյեկցիայի որոշումը 2Մ.
2. Պնդման ճիշտ ձևակերպումը 2Մ.
3. Խորանարդի և գլանի ծավալների որոշումը 2Մ.
4. Ուղղանկյունանիստի ծավալի հաշվարկը, եթե տրված է եռանկյուն պրիզմայի ծավալը 2Մ.
5. Լողավազանի ծավալի հաշվարկը 3Մ.