Հայտնի են ուղղանկյունանիստի կողերի երկարությունները՝ 4 սմ, 4 սմ և 9 սմ:
 
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ3