Ուղղանկյունանիստի ծավալը 84 սմ³ է:
 
Գտիր ուղղանկյունանիստի կողը, եթե մյուս երկու կողերի երկարությունները 7 սմ և 1 սմ են:
 
Պատասխան՝  սմ: