Ուղղանկյունանիստի ծավալը 100 սմ³ է, իսկ \(ND\) կողի երկարությունը՝ 10 սմ է:
 
Որոշիր ուղղանկյունանիստի \(ABCD\) նիստի մակերեսը:
 
 picture1.png 
 
Պատասխան՝  սմ²: