Լրացրու պնդման ձևակերպումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները, լրացրու պատուհանները):
 
Ողղանկյունանիստի ծավալը  նրա  նիստի  և այդ նիստի կողմերին    :