Լողավազանի երկարությունը 1.8 մ է, լայնությունը՝ 2.3 մ, իսկ բարձրությունը՝ 1.5 մ:
 
Ամառվա ամիսներին լողավազանի ջուրը փոխում են: Ընդ որում՝ հունիսին և հուլիսին փոխում են լողավազանի ջրի 15-ը, իսկ օգոստոսին՝ դրա կրկնակին:
 
Որքա՞ն ջուր է հարկավոր ամառվա համար՝ լողավազանի ջուրը փոխելու համար:
 
Պատասխան՝  լ