Հայտնի են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 8 սմ, 4 սմ և 16 սմ:
 
Որքա՞ն պետք է լինի խորանարդի կողի երկարությունը, որպեսզի այն հավասարամեծ լինի տրված ուղղանկյունանիստին (ծավալները լինեն հավասար):  
 
Պատասխան՝  սմ: