Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա մակերևույթի ընդհանուր մակերեսը S=2646 սմ2  է:
 
Պատասխան՝ V=iսմ3