Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևի ընտրությունը 1Մ.
2. Ուղղանկյունանիստի ծավալի որոշումը, երբ տրված են երեք կողերը 3Մ.
3. Պնդման ձևակերպումը 2Մ.
4. Ուղղանկյունանիստին հավասարամեծ խորանարդի ծավալի հաշվարկը 3Մ.
5. Լողավազանի ջրի քանակի հաշվարկը 3Մ.