Հայտնի են ուղիղ պրիզմայի հիմքի մակերեսը՝ 23 սմ², և բարձրությունը՝ 10 սմ:
 
Հաշվիր պրիզմայի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ3: