Ուղիղ քառանկյուն պրիզմայի հիմքում 11 սմ և 17 սմ անկյունագծերով շեղանկյուն է:
 
Գտիր պրիզմայի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 37 սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ3: