Քան՞ի նիստ և քան՞ի կող ունի 9-անկյուն պրիզման:
 
Պատասխան՝
 
1.  նիստ,
 
2.  կող: