6-անկյուն ուղիղ պրիզմայի հիմքի մակերեսը 16 սմ² է, իսկ բարձրությունը՝ 11 սմ:
 
1. Հաշվիր պրիզմայի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ3:
 
2. Որքա՞ն կդառնա պրիզմայի ծավալը, եթե նրա հիմքում տեղադրվի տրվածին հավասարամեծ 13-անկյուն՝ չփոխելով պրիզմայի բարձրությունը:
 
Պատասխան՝  սմ3:
 
3. Որքա՞ն կդառնա պրիզմայի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը ավելացվի 7 անգամ՝ չփոխելով պրիզմայի հիմքը:
 
Պատասխան՝  սմ3: