Կանոնավոր քառանկյուն պրիզմայի ծավալը 396 սմ³ է, իսկ հիմքի կողմը՝ 6 սմ:
 
Հաշվիր պրիզմայի առանցքային հատույթի \(S\) մակերեսը:
 
Պատասխան՝ S=ii սմ²: