Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի ծավալը 686 սմ³ է, իսկ հիմքի կողմը՝ 7 սմ:
 
Որոշիր պրիզմայի մեծ առանցքային հատույթի մակերեսը: 
 
Պատասխան՝ ii սմ²: