Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Պրիզմայի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1Մ.
2. Պրիզմայի նիստերի և կողերի որոշումը 2Մ.
3. Ուղիղ պրիզմայի ծավալի բանաձևը 2Մ.
4. Պրիզմայի բարձրության հաշվարկը, երբ տրված է ծավալը 1Մ.
5. Հավասարամեծ հիմքերով պրիզմաների ծավալների հաշվարկը 3Մ.