Ձևակերպիր եռանկյունների նմանության առաջին հայտանիշը (յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ բառ):
 
Եթե մի  երկու անկյունները են մյուս եռանկյան   անկյուններին, ապա եռանկյունները նման են: