Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյունների նմանության առաջին հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկրոդ հայտանիշի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Առաջին հայտանիշ

Բարդություն հեշտ

1
4. Առաջին հայտանիշի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Եռանկյունների նմանության երրորդ հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

1
6. Պնդումներ նմանության հայտանիշների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Եռանկյունների նմանություն

Բարդություն միջին

4
8. Նման եռանկյուններ, Պյութագորասի թեորեմը

Բարդություն բարդ

5
9. Նման ուղղանկյուն եռանկյուններ

Բարդություն բարդ

5
10. Սեղանների բարձրությունները

Բարդություն բարդ

5
11. Նմանության ապացուցում

Բարդություն բարդ

6
12. Նմանության հայտանիշները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար