Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.5Մ.
1. Եռանկյունների նմանության առաջին հայտանիշը 1Մ.
2. Առաջին հայտանիշ 1Մ.
3. Առաջին հայտանիշի ձևակերպումը 1.5Մ.
4. Պնդումներ նմանության հայտանիշների վերաբերյալ 1Մ.
5. Եռանկյունների նմանություն 4Մ.