Տրված է, որ \(BE\) հատվածը \(ABC\) անկյան կիսորդն է, և ADCE=ABBC=DBBE
lidzTr_bis.PNG

1. Ո՞ր հայտարիշի համաձայն են նման ΔBECΔBDA եռանկյունները:
 

2. Հաշվիր \(CE\) հատվածի երկարությունը, եթե \(AD =\)12 սմ, \(AB =\)16 սմ, \(BC =\)3.2 սմ:
 
Պատասխան՝ \(CE =\) սմ: