\(BD\) հատվածը \(ABC\) անկյան կիսորդն է, և DABA և CECB.

Հաշվիր \(CB\) հատվածի երկարությունը, եթե \(DA =\)12 սմ, \(BA =\)16 սմ, \(CE =\)8.4 սմ:
 
lidzTr_bis.PNG
 
Սկզբում ապացուցենք եռանկյունների նմանությունը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ կամ թիվ:
  
A=i=i°CiE=DiA,քանի որ BEն կիսորդ էΔBECΔBDA, ըստ երկու անկյունների (առաջին հայտանիշ):
 
Պատասխան՝ \(CB =\) սմ: