Սեղանի մեծ հիմքը երկու անգամ մեծ է փոքր հիմքից:
 
Անկյունագծերի հատման կետով անցնում է հիմքերին զուգահեռ ուղիղ:
 
Հաշվիր առաջացած սեղանների բարձրությունները, եթե տրված սեղանի բարձրությունը 9 սմ է:
 
Փոքր սեղանի բարձրությունը (ամբողջ թիվ)՝  սմ:
 
Մեծ սեղանի բարձրությունը (ամբողջ թիվ)՝  սմ: