lidztais.bmp
 
Տրված է \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունը:
 
A=90°,VNBC, \(NV =\)7 մ, \(NC =\)8 մ, \(AC =\)16 մ:
 
Հաշվիր \(AB\)-ն:
 
Սկզբում ապացուցիր եռանկյունների նմանությունը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ կամ թիվ:
 
BiA=NiV,ընդհանուր անկյուն է,A=ViC=i°ΔAiCiVi, ըստ երկու անկյունների: 
 
 \(AB =\) մ