Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Տրված է, որ \(BD\)-ն \(CBA\) անկյան կիսորդն է, և ABDA և BCCE.

Գտիր \(BE\)-ն, եթե \(DA =\)9 սմ, \(AB =\)12 սմ, \(CE =\)4.5 սմ:
 
lidzTr_bis.PNG
 
Սկզբում ապացուցել եռանկյունների նմանությունը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ կամ թիվ:
  
i=C=i°CiD=DBi,քանի որiEն կիսորդ էΔBECΔBDA, ըստ երկու անկյունների (առաջին հայտանիշ):
 
\(BE =\) սմ: