\(ABC\) եռանկյան մեջ DAB,EBC, կետերը վերցված են այնպես, որ \(ED\)\(AC\):
 
Տրված է, որ \(AB =\)10 սմ, \(DB =\)1 սմ, \(AC =\)6 սմ: Հաշվիր \(ED\) հատվածի երկարությունը:
 
Սկզբում ապացուցիր եռանկյունների նմանությունը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ:

BiE=BAC,քանի որ համապատասխան անկյուններ ենBED=BiA,քանի որ համապատասխան անկյուններ ենΔiBCΔiBE,
 
\(ED =\) սմ: