Թվարկված են հայտանիշներ եռանկյունների նմանության վերաբերյալ:
 
Ընտրիր ճիշտ հայտանիշները: