Արդյո՞ք նման են ΔBUAиΔEUI եռանկյունները:


4_platlenkaN2.PNG