Եռանկյունների նմանության առաջին հայտանիշը
\(I\). Եթե մի եռանկյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու անկյուններին, ապա եռանկյունները նման են:  
Եթե \(B =\)\(E\) և \(C =\)\(F\), ապա ΔABCΔDEF
 
TEO_ABCll.PNG
TEO_DEFll.PNG
Եռանկյունների նմանության երկրորդ հայտանիշը
\(II.\) Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երկու կողմերին, իսկ այդ կողմերով կազմված անկյունները հավասար են, ապա եռանկյունները նման են:
Եթե ABDE=ACDF և \(A =\)\(D\), ապա ΔABCΔDEF
 
TEO_ABCo.PNG
TEO_DEFo.PNG

Եռանկյունների նմանության երրորդ հայտանիշը
\(III\). Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա եռանկյունները նման են:
Եթե ABDE=BCEF=ACDF, ապա ΔABCΔDEF
 
TEO_ABCt.PNG
TEO_DEFt.PNG
 
Խնդիրներ լուծելիս, սկզբում պետք է համոզվել, որ տրված եռանկյունները նման են:
Եթե եռանկյունների նմանությունը տրված չէ, ապա դա պետք է ապացուցել:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: