Ձևակերպիր եռանկյունների նմանության երկրորդ հայտանիշը (յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ բառ):
 
Եթե մի եռանկյան երկու  համեմատական մյուս եռանկյան երկու կողմերին, իսկ այդ կողմերով կազմված  հավասար են, ապա եռանկյունները նման են: