\(AB\) հատվածը բաժանված է երեք մասի: Դրանցից առաջինը և երկրորդը հավասար են իրար, իսկ երրորդը յոթ անգամ մեծ է առաջինի և երկրորդի գումարից:
 
 Հաշվիր փոքր հատվածների երկարությունը, եթե \(AB\) հատվածի երկարությունը 320 սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ