Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հատվածների հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Հատվածների հարաբերություններ

Բարդություն հեշտ

1
3. Համեմատական հատվածներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Հատվածը բաժանված է մի քանի մասի

Բարդություն հեշտ

2
5. Հատվածը բաժանված է մասերի

Բարդություն միջին

3
6. Հատվածը բաժանված է երեք մասի

Բարդություն միջին

3
7. Հատվածի երկարությունը

Բարդություն միջին

4
8. Հատվածի մասերի երկարությունները

Բարդություն միջին

3
9. Հատվածի վրա վերցված է երկու կետ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար