Տրված է \(BA =\)12 սմ հատվածը, և հայտնի է հատվածների հարաբերությունը՝ BAHF=1013
Հաշվիր \(HF\) հատվածի երկարությունը:
 
Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
\(HF =\) սմ