Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Հատվածների հարաբերություն 1Մ.
2. Համեմատական հատվածներ 2Մ.
3. Հատվածը բաժանված է մի քանի մասի 2Մ.
4. Հատվածը բաժանված է երեք մասի 3Մ.
5. Հատվածի երկարությունը 4Մ.