Հայտնի է, որ երկու եռանկյուններ նման են, և նրանց պարագծերի հարաբերությունը հավասար է 4964
 
s5.png
 
Ինչպե՞ս են հարաբերվում նրանց համապատասխան կողմերը:
 
Պատասխան՝ ինչպես