Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարագծերի հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Պարագծերի հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Նման եռանկյան միջնագիծը

Բարդություն հեշտ

2
4. Նման եռանկյան կիսորդը, k<1

Բարդություն հեշտ

2
5. Մեկից մեծ նմանության գործակցով եռանկյունների բարձրությունները

Բարդություն հեշտ

2
6. Նման եռանկյունների գծային տարրերի հարաբերությունները

Բարդություն հեշտ

1
7. Նման եռանկյուններից մեկի պարագիծը

Բարդություն միջին

3
8. Նման եռանկյունների մակերեսները և պարագծերը

Բարդություն միջին

3
9. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը

Բարդություն միջին

3
10. Նման եռանկյունների կողմերն ու կիսորդները

Բարդություն միջին

4
11. Հատվածի երկարությունը

Բարդություն բարդ

5
12. Նման եռանկյունների պարագծերն ու մակերեսները

Բարդություն բարդ

5
13. Սեղանի փոքր հիմքը

Բարդություն բարդ

5
14. Հատված սեղանի մեջ

Բարդություն բարդ

6
15. Բարձրությունների հարաբերությունը նման եռանկյուններում

Բարդություն բարդ

5
16. Սեղանների բարձրությունները

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար