s2.png
 
Δ\(DFE\) և Δ\(BAC\) եռանկյունները նման են, և նմանության գործակիցը \(k =\)0.4

 
1. Եթե \(EL =\)9.2 սմ, ապա \(BK =\) սմ

2. Եթե \(CB =\)12 սմ, ապա \(EF =\) սմ