Հաշվիր \(ES\) միջնագիծը, եթե տրված է, որ ΔEFDΔBCA

s3.png

\(CB =\)11   \(EF =\)44   \(BR =\)7
 
\(ES =\)