s2.png
 
Տրված է, որ Δ\(DFE\) և Δ\(ABC\) եռանկյունները նման են \(k =\)0.5 գործակցով: \(LE\) և \(BK\) հատվածներն այդ եռանկյունների գագաթի անկյան կիսորդներն են:
 
Եթե \(LE =\)6.5, ապա \(BK =\)