Տրված է, որ ΔLBCΔRTG, նմանության գործակիցը հավասար է \(k =\)14-ի, \(LBC\) եռանկյան պարագիծը հավասար է 13 սմ, իսկ մակերեսը՝ 6 սմ²:
 
1. Գտիր \(RTG\) եռանկյան պարագիծը:
 
Պատասխան՝ \(P(RTG) =\) սմ
 
2. Գտիր \(RTG\) եռանկյան մակերեսը: 
 
Պատասխան՝ \(S(RTG) =\)  սմ²