\(AC = \)9 սմ հիմքով և \(BD = \)5 սմ բարձրությամբ եռանկյան մեջ ներգծված է \(KLMN\) քառակուսին այնպես, որ նրա \(KN\) կողմը ընկած է \(AC\) հիմքի վրա, իսկ \(L\) և \(M\) գագաթները համապատասխանաբար՝ \(AB\) և \(BC\) կողմերի վրա:
 
Որոշիր քառակուսու կողմի երկարությունը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ ii սմ